Slopen van een woning

Wanneer u in uw woning gaat slopen of laat slopen, dan komen hier ongetwijfeld twee onderwerpen naar voren waar u mee te maken zult krijgen:

Slopen en sloopafval

Bij slopen kan er heel wat sloopafval ontstaan en dit moet allemaal weggevoerd worden. Het is belangrijk om dit op verantwoorde wijze te

 

Slopen volgens een stappenplan

Als u overweegt om uw hele woning te slopen, of een substantieel deel hiervan, kunt u het beste eerst op papier

Slopen huis en veiligheid

Wanneer u gaat slopen, dan moet u voldoende aandacht besteden aan uw veiligheid. Denk hierbij aan het vermijden van contact met gevaarlijke stoffen zoals asbest. Naast asbest kunt u bij het slopen nog meer gevaarlijke stoffen tegenkomen, die een risico vormen voor uw gezondheid. Een ander aspect is het op verantwoorde manier slopen. Over uw veiligheid tijdens het slopen, kunt u meer lezen in dit artikel.

Asbest en de veiligheid bij slopen huis

Asbest kan kankerverwekkend zijn, wanneer de vezels ingeademd worden en zich in de longen nestelen. Daarom is asbest tegenwoordig verboden. Maar tot in de jaren 80 werd asbest toegepast. U kunt asbest in uw woning onder andere aantreffen in het dakbeschot, rondom de schoorsteen, in plafondplaten en in de gevel, in golfplaten, in de c.v. installatie, in gaskachels en in oud vloerzeil.
  • Er zijn twee soorten asbest: hechtgebonden en losgebonden asbest. De hechtgebonden vorm is goed vast aan het draagmateriaal, er komen weinig vezels vrij. De losgebonden vorm is echter nauwelijks gebonden aan het draagmateriaal. Spuitasbest is hiervan de gevaarlijkste vorm. Hierbij komen veel vezels vrij.
  • Alleen de hechtgebonden vorm mag, mits volgens de richtlijnen, zelf verwijderd worden. Alle andere asbest moet door een gecertificeerd specialist verwijderd worden. De kosten van het verwijderen zijn voor de eigenaar van het materiaal. Soms is het zelfs beter om de asbest niet te slopen maar afdoende af te schermen.
  • Voor het verwijderen van asbest moet u de regels volgen van het asbestverwijderingsbesluit. In de meeste gevallen dient u toestemming aan de gemeente te vragen. In de Bouwverordening van de gemeente staat wanneer een sloopvergunning en wanneer een melding verplicht is.
  • Om te weten of er asbest in de woning zit en om wat voor soort asbest het gaat, moet u om te beginnen een onderzoek laten doen door een deskundig asbestinventarisatie bedrijf. U moet dan met het rapport van dit bedrijf toestemming tot sloop aanvragen bij uw gemeente.
  • Het kan zijn dat u geen sloopvergunning nodig heeft, omdat het gaat om een kleine hoeveelheid geschroefde hechtgebonden asbest platen of een kleine hoeveelheid asbesthoudend zeil (maximaal 35m2). U moet er in dat geval voor zorgen dat deze platen of vloerbedekking voorzichtig verwijderd worden (nat maken!), dat ze goed verpakt worden in speciaal plastic en volgens de in uw gemeente geldende voorschriften, en in ieder geval gescheiden, bij uw afvalverwerkingsbedrijf worden aangeleverd. Voor meer informatie kunt u bijvoorbeeld de website van VROM raadplegen.

Kwartsstof bij het slopen van een huis

Een ander kwalijk goedje dat u ongetwijfeld tegen komt bij het slopen in uw woning, is kwartsstof. Dit fijne stof is afkomstig van alle steenachtige materialen, zoals baksteen, beton, gips, etc. en komt gegarandeerd vrij bij sloop. Ook dit stof kan schade aan uw gezondheid toebrengen. In de bouw is daarom een aantal maatregelen vastgesteld om de hoeveelheid kwartsstof zoveel mogelijk te beperken. U kunt stof tijdens het slopen beperken door:
  • liever te zagen dan te slijpen.
  • beton en steen nat slopen.
  • stof op te zuigen in plaats van borstelen, vegen of blazen.
  • stof afzuigen en/of voldoende ventileren.
  • zoveel mogelijk mens en stof scheiden. Dus als het niet nodig is om in de stoffige ruimte te zijn, daar ook niet zijn.

Persoonlijke bescherming van belang bij slopen

Voordat u gaat slopen, doet u er goed aan na te gaan aan welke risico’s u en/of uw team bloot komt te staan. Er gebeuren erg veel ongelukken tijdens slopen. Denk daarbij aan valpartijen, beschadiging van lichaamsdelen door beknelling of een zwaar voorwerp, oogbeschadiging door rondvliegend glas, gehoorbeschadiging door harde geluiden, stoflongen, etc. Zorg voor goede werkkleding: helm, oog/gelaat/gehoorbescherming, luchtwegbescherming, werkhandschoenen en schoenen, geschikte kleding tegen verontreiniging en vooral ook: een goed gevulde ehbo-kist!