Voegen en voegwerkzaamheden

Wanneer u een bouwwerk metselt dan bouwt u met stenen en specie. Door de stenen in een bepaald

Tips over zelf voegen

Wanneer u het metselwerk zelf verricht heeft, ligt het voor de hand om de afwerking i.c. de voegwerkzaamheden ook zelf te doen.

Voegen maken

Wanneer er voegwerkzaamheden moeten plaatsvinden, dan is een goede voorbereiding het halve werk. U vindt hier onder meer interessante informatie over de materialen die nodig zijn bij het voegen, het maken van een goede voegspecie en soorten voegen.

Materiaal voegwerkzaamheden

Om te voegen hebt u natuurlijk gereedschappen nodig. Denk hierbij aan het schoonmaakgerei om de muur voor het voegen mee schoon te maken, een kuip om de voegmortel in te maken, een troffel of voegbordje om de voegspecie op te leggen, een voegspijker om de voegen mee te maken, een borstel om de muur mee af te borstelen en een plantenspuit of tuinslang om de muur te bevochtigen.
Daarnaast hebt u de materialen nodig om de voegspecie zelf mee te maken.

Mortel of specie voor een goede voeg

De benamingen specie en mortel betekenen hetzelfde. We kunnen een onderscheid maken tussen de metselspecie en de voegspecie.
De metselspecie bestaat uit zand met een bindmiddel zoals cement en eventueel kalk dat met water tot een massa wordt gemaakt. Doordat het een brijachtig geheel wordt, vult het de ruimte tussen de stenen en vormt het een goed draagvlak. Het bindmiddel hecht zich aan de stenen en wordt hard waardoor het geheel stevig en sterk wordt.
De voegspecie wordt gebruikt om de voegen helemaal te vullen in een gewenste vorm en deze voegen vormen tevens de afwerking. Omdat dit artikel handelt over voegwerkzaamheden volgt hier uitgebreidere informatie over voegspecie en voegsoorten.

Voegspecie maken

Omdat voegspecie naast een functionele betekenis ook een decoratieve rol heeft, noemen we hier een aantal punten waar u aandacht aan kunt besteden om het voegsel te krijgen zoals u dat wenst.
 • Voegspecie heeft andere mengverhoudingen dan de metselspecie. U gebruikt meer zand ten opzichte van het cement en minder water omdat de voegspecie wat rullig, dus aardevochtig, moet zijn.
 • Wanneer u voegspecie gaat maken moet u het droge mengsel zeven om eventuele verontreinigingen eruit te halen. Hierdoor wordt het egaal mengen makkelijker, het mengsel zuiverder en de voeg wordt ook gladder.
 • Bij het maken van de voegspecie is het van groot belang om op de kleur te letten. De voegen zijn altijd zichtbaar en het uitgangspunt zal zijn dat alle voegen dezelfde kleur hebben.
 • De kleur van de voegen wordt bepaald door de kleur van het zand en de mengverhouding tussen zand en cement en de hoeveelheid kalk die wordt toegevoegd. Meer kalk maakt de voegen witter. Daarnaast dient u het zand steeds uit dezelfde partij zilverzand te nemen om kleurverschillen te voorkomen.
 • De voegen bepalen zoals al gezegd mede de uitstraling van het bouwwerk. U kunt wanneer u twijfelt over de kleur, op een minder zichtbare plek enkele verschillende kleuren voegen maken en proberen hoe dit uitziet.
 • Ook zijn er kleurstoffen om de gewenste kleur van het voegsel te maken.
 • De kleur van de voegen heeft de volgende algemene invloed. Grijze voegen maken muren donkerder. Beige voegen zorgen ervoor dat de muren een egalere schijn hebben. Witte voegen laten de kleur van de stenen beter uitkomen. Wanneer voegen en stenen ton-sur-ton zijn zorgt dit voor een eenvormiger geheel.

Soorten en vorm van de voeg

Ten eerste kunnen we een onderscheid maken tussen de voegen die horizontaal lopen en de voegen die verticaal lopen. De horizontale voegen zijn de lintvoegen en de verticale voegen zijn de stootvoegen. Daarnaast kunnen we voegen naar soort indelen op basis van wat de vorm is van wat er van de voeg zichtbaar is. De meest gebruikte vormen c.q. soorten voegen zijn:
 • De glad afgewerkte platvolle voeg, ook wel de gladde voeg genoemd. Deze ligt exact gelijk met de stenen en is glad afgewerkt.
 • De geborstelde of gekamde platvolle voeg is een voeg die exact gelijk ligt met de stenen, maar niet glad gestreken is maar wat geruwd is.
 • De holle en bolle voeg zijn varianten op de platvolle voeg en liggen gelijk met de stenen maar hebben een wat rondlopende vorm die ofwel wat hol naar binnen toe of bol naar buiten toe is.
 • De knipvoeg steekt uit buiten de stenen, en het deel dat uitsteekt wordt aan de bovenkant en onderkant in een hoek van 45 graden afgeschuind tot de rand van de steen, waarbij het middelste stukje recht blijft en uit blijft steken.
 • De snijvoeg heeft dezelfde vorm als de knipvoeg, maar steekt niet buiten de steen uit. Het rechte stukje wat overblijft, loopt gelijk met de buitenkant van de stenen.
 • De terugliggende en verdiepte voeg. Dit zijn voegen die niet tot aan de buitenkant van de steen komen en de verdiepte voeg ligt nog verder terug dan de terugliggende voeg.
 • De schaduwvoeg ligt binnen de randen van de stenen en heeft een driehoekige vorm en ligt op de onderkant.